Seminarium om genomlysning av Berga vård- och omsorgsboende

  • 2021-04-15

  • 16 - 17

  • Digitalt via Microsoft Teams

Välkomna på ett eftermiddagsseminarium om resultatet från genomlysningen av Berga vård- och omsorgsboende i Solna.

Vi ger en beskrivning av vad som hände under våren 2020 samt lyfter fram faktorer som har påverkat hanteringen av smittspridningen. Särskilt fokus kommer läggas på lärdomar som går bortom det specifika boendet. Seminariet avslutas med frågor och gemensam diskussion.

Kontakt

För mer information kontakta Charlotte Klinga, charlotte.klinga@sll.se, eller Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@sll.se

Anmälan och information

Formuläret är nu stängt. Tack för visat intresse! (2021-04-14, 16:00)

Länk till seminariet har skickats ut till alla som anmält sig.

Forskning och utveckling, Seminarium