Nätverksmöte för lärandenätverk för träning av färdighet och förmåga

  • 2023-03-16

  • 10 - 15

  • Högdalens vård- och omsorgsboende, Ingång A/B via Bälingevägen (sidan av huset)

Välkomna till träff i lärandenätverket för träning av färdighet och förmåga. Nätverket syftar till att möjliggöra erfarenhetsutbyte/lärande mellan intresserade verksamheter och att stärka utveckling av sätt att systematiskt och säkert kunna träna och kvalitetssäkra färdigheter och förmågor inom och mellan kommunal och regional verksamhet (utanför storsjukhusen).

Tema: Den här gången har vi glädjen att besöka KTC vid Högdalens vård- och omsorgsboende. Vi kommer få en rundvandring på KTC och fortsätta att gemensamt arbeta med frågor kring organisering, samverkan och säkerställande av kompetens.

Vet ni om fler som är intresserade av att ingå i nätverket? Sprid gärna inbjudan!

Varmt välkomnaEmma & Christina

Tid

Torsdag 16/3 kl. 10:00–15:00

Plats

Högdalens vård- och omsorgsboende, Ingång A/B via Bälingevägen (sidan av huset).10 minuters promenad från T-bana Högdalen.Buss 165 stannar utanför huset – hållplats Bedaröbacken.

Anmälan

Via denna länk, senast 9 mars 2023.

Forskning och utveckling