Lärandenätverksträff 6 oktober

  • 2022-10-06

  • 12.30 - 15

  • FOU nu, Jakobsbergs sjukhus, plan 3

Ett första möte i lärandenätverket för utveckling av sätt att systematisk och säkert kunna träna och kvalitetssäkra färdigheter och förmågor.

I några av kommunerna samt inom regionen pågår just nu både planering och driftsättande av "metodrum" som ett sätt att möta kompetensbehov. För att möjliggöra erfarenhetsutbyte/lärande mellan intresserade verksamheter, och för att stärka förutsättningarna att utbildning genom färdighetsträning verkligen ger de avtryck i praktiken vi hoppas på, startar vi nu ett lärandenätverk i frågan.

Datum

Vi ses den 6 oktober för ett första möte på FOU nu. Vi börjar med gemensam lunch kl. 12.30 som vi ordnar och fortsätter därefter med ett första uppstartmöte.

Via denna länk

Forskning och utveckling