Förmöte inför Anhörigstöd i framkant

  • 2023-04-28

  • 13.30 - 16

  • FOU nu, plan 3, Jakobsbergs sjukhus, eller Teams

För dig som arbetar med/är intresserad av frågan om LOKAL ANHÖRIGSTRATEGI anordnas ett förmöte inför "Anhörigstöd i framkant" 11/5.

Dagordning

Vi tittar på några olika exempel, lyssnar in var ni står i arbetet, vilka frågor ni särskilt vill ha med i lokala strategi m.m.

Varmt välkommen!

Övrigt

Läs mer om FoU-café: Anhörigstöd i framkant 11/5

Anmälan

Via e-post till elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Forskning och utveckling