FoU-café: Anhörigstöd i framkant

  • 2023-05-11

  • 9 - 12

  • FOU nu, plan 3, Jakobsbergs sjukhus

Anhörigstöd i framkant – kunskapsresan fortsätter 2023

Varmt välkomna till FoU-café i kunskapsresan ”Anhörigstöd i framkant” - både ni som varit med tidigare och nya intresserade!

Lokal anhörigstrategi?
För flera kommuner är det nästa steg: att ta fram en lokal strategi/program/policy eller uppdatera en tidigare. Vad ska den innehålla? Hur ska den utformas för att bidra till utveckling?

Vi träffas för erfarenhetsutbyte och inspiration, utbyte av kloka tankar och smarta strategier ang lokal strategi anhörigperspektiv inom socialtjänsten.

Frågor om anhörigstöd?
Vi reflekterar tillsammans med forskarteamet och har chans att lyfta frågor tillsammans med dem.

Målgrupp

Till dig som arbetar med stöd till anhöriga eller anhörigperspektivet i socialtjänsten, socialchefer och chefer för bistånd, anhörigstöd, äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri samt andra intresserade. Till er som medverkat i kunskapsresan inom FOU nu eller vill kliva på samarbetet kring utveckling av anhörigperspektivet nu.

Övrigt

Gemensam lunch efter workshopen för de som önskar.

Anmälan

Via e-post till elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Forskning och utveckling, Workshop