Workshop om LUSen – Löwet-geriatriken

  • 2019-12-05

  • 13 - 15

  • Löwenströmska sjukhuset

En fortsatt workshop om LUSen, för kommun, husläkarmottagning, rehab, samt geriatrik.

Mer information kommer.

Forskning och utveckling, Workshop