Workshop om LUSen – Löwet-geriatriken

  • 2019-09-25

  • 13 - 15

  • Löwenströmska sjukhuset

En fortsatt workshop om LUSen, för kommun, husläkarmottagning, rehab, samt geriatrik.

Fokus kommer ligga på hur arbetsprocesserna kan ha den enskilde äldre i centrum. Vi kommer bland annat fokusera på den enskildes delaktighet och information till den enskilde och anhöriga. Syftet med workshopen är att tillsammans lära och stimulera till fortsatt arbete som säkerställer att den enskilde är i centrum.

Forskning och utveckling, Workshop