Webbinarium om riskfaktorer för återinskrivning efter geriatrisk slutenvård

  • 2021-04-28

  • 16.15 - 17

  • Digitalt via Microsoft Teams

Presentation av studie om vilka faktorer som kan predicera återinskrivning inom 10 dagar efter geriatrisk slutenvård, och vilka som är motsvarande faktorer för återinskrivning inom 30 dagar.

Om projektet

Forskningsprojektet presentationen rör är ett samarbete mellan FOU nu (SLSO), Akademiskt primärvårdscentrum (SLSO), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (SLSO), Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Datakällorna är VAL-data, journaldata från tre kliniker samt SCB-data. Data från Dödsorsaksregistret samt Socialtjänstregistret kommer även att inkluderas framöver.

Datasetet möjliggör flera olika frågeställningar. Den studie som presenteras den 28 april handlar om vilka faktorer som kan predicera återinskrivning inom 10 dagar och vilka som är motsvarande faktorer för återinskrivning inom 30 dagar.

Artikeln kan laddas hem via denna länk: Readmission within three months after inpatient geriatric care—Incidence, diagnosis and associated factors in a Swedish cohort (plos.org)

Anmälan och information

Kontakta Elisabeth Rydwik, elisabeth.rydwik@sll.se

Forskning och utveckling, Seminarium