Stockholms Demensdag 2024

  • 2024-09-20

  • 9 - 16.15

  • Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum bjuder åter in till Stockholms Demensdag, den 20 september 2024.

Stockholms Demensdag 2024 är uppdelat i två halvdagsprogam, för att kunna ta in fler deltagare. Välj det som passar dig bäst – förmiddag eller eftermiddag.

Dagen bjuder på föreläsningar om munhälsans betydelse vid kognitiv sjukdom, utmaningar med nya läkemedel mot alzheimer, förebyggande insatser för patienter med förhöjd risk för kognitiv sjukdom, samt biståndshandläggning när personen avvisar omsorg. Ett tiotal utställare finns också på plats.

Information och anmälan

Läs mer på Äldrecentrum: Stockholms Demensdag 2024 – Äldrecentrum (aldrecentrum.se)

Forskning och utveckling