Seminarium om dagverksamhet – demens: Uppdrag och innehåll

  • 2020-09-18

  • 14.30 - 16.30

  • FOU nu, Jakobsbergs sjukhus, plan 3, Birgittavägen 2A, Järfälla

Vad säger nationella styrdokument och vad kommer tas upp i vägledning? Hur ska dagverksamheter utvecklas?

OBS! På grund av utbrottet av COVID-19 flyttas seminariet fram. Mer information kommer när ett nytt datum fastslagits.

Anmälan

Via e-post till elisabeth.lauritzen@sll.se

Forskning och utveckling