Samsas-seminarium: Så ger en medforskarmodell tillgång till äldre personers kunskap

  • 2024-04-18

  • 15 - 16

  • Digitalt

Det första seminariet i en digital seminarieserie under 2024 som presenterar resultat från olika studier som genomförs inom ramen för projektet SAMSAS – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre.

Under 2024 bjuder forskargruppen i Samsas in till en digital seminarieserie för att presentera resultat från olika studier som görs inom projektet. Under detta seminarium kommer Sarah Wallcook, medforskargruppledare och utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, att presentera medforskarprojektet, som kallas Med och för äldre.

Sarah kommer att berätta om varför man ska genomföra medforskarprojekt, hur det kan bli ett verktyg i praktiken och vilken nytta man kan ha av att involvera äldre personer för att utveckla verksamheter i äldreomsorgen.

Anmälan

Anmälan görs via Äldrecentrum. Läs mer och anmäl dig här: Samsas-seminarium: Så ger en medforskarmodell tillgång till äldre personers kunskap – Äldrecentrum (aldrecentrum.se)

Anmälan

Anmälan görs via Äldrecentrum. Läs mer och anmäl dig här: Samsas-seminarium: Så ger en medforskarmodell tillgång till äldre personers kunskap – Äldrecentrum (aldrecentrum.se)

Forskning och utveckling, Seminarium