Samsas-seminarium: Hälsa är bara en pusselbit till välbefinnande – medforskargruppens resultat

  • 2024-05-28

  • 15 - 16

  • Digitalt

Det andra seminariet i en digital seminarieserie under 2024 som presenterar resultat från olika studier som genomförs inom ramen för projektet SAMSAS – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre.

Under 2024 bjuder forskargruppen i Samsas in till en digital seminarieserie för att presentera resultat från olika studier som görs inom projektet.

Under detta seminarium kommer Sarah Wallcook, medforskargruppledare och utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, att presentera medforskarprojektet, som kallas Med och för äldre. Hon kommer att berätta om medforskarprojektets resultat, till exempel hur medforskarna identifierade vad som är viktigt för välbefinnande i sin egen åldersgrupp och hur de resonerade kring hur man pratar om välbefinnande och försämrad hälsa.

Anmälan

Anmälan görs via Äldrecentrum. Läs mer och anmäl dig här: Samsas-seminarium: Hälsa är bara en pusselbit till välbefinnande – medforskargruppens resultat – Äldrecentrum (aldrecentrum.se)

Anmälan

Anmälan görs via Äldrecentrum. Läs mer och anmäl dig här: Samsas-seminarium: Så ger en medforskarmodell tillgång till äldre personers kunskap – Äldrecentrum (aldrecentrum.se)

Forskning och utveckling, Seminarium