Referensgruppsmöte SAMSAS

  • 2022-02-11

  • 9 - 10.30

  • Digitalt via Microsoft Teams

Möte för referensgruppen för SAMSAS (Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre).

Inom projektet SAMSAS hålls regelbundna träffar med en referensgrupp för att säkerställa att projektet har relevans för berörda aktörer. Referensgruppen består av personer från kommuner, region och civilsamhället.

Mötesinformation har skickats ut till nätverkets medlemmar.

Kontaktpersoner

Forskning och utveckling