Nätverksträff regionalt nätverk kognitiv sjukdom/demens

  • 2022-02-16

  • 13.30 - 15.30

  • Digitalt via Zoom

Välkommen till årets första träff i regionalt nätverk kognitiv sjukdom/demens, Stockholms län och Gotlands län.

Dagordning

  • Aktuell information
  • Vårdförlopp från misstanke till diagnos – samarbete vårdgivare och kommun i vårt län
  • Tid för nätverkande: vi skapar rum för att lyfta de frågor ni önskar ha erfarenhetsutbyte kring
  • Övrigt
  • Nästa möte

Övrigt

För information, frågor om anmälan etc kontakta elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Anslutningslänk till mötet skickas ut efter sista anmälningsdag.

Anmälan

Anmäl dig via denna länk, senast 14/2 2022.

Forskning och utveckling