Nätverksträff nätverk demens/kognitiv sjukdom

  • 2022-11-15

  • 13.30 - 16

  • Torsplan

Nätverket Demens/kognitiv sjukdom i Stockholms län och Gotlands län bjuder in till nätverksträff.

Syfte

  • stärka och dra nytta av samverkan
  • forum för spridning av info och goda ex
  • lyfta frågor om demens/kognitiv sjukdom på regional nivå
  • länk till det regionala programområdet för äldres hälsa

Målgrupp

Målgrupp är alla i länet som har uppdrag och intresse inom demens; lokalt och regionalt samt samverkan med nationella aktörer.

Arrangör

Samordnare är nätverket för kognitiva mottagningarna i Region Stockholm och Gotland, i samarbete med arbetsgrupp med forksnings- och utvecklingsenheter, kompetenscentra samt regional programområde (HSF).

Anmälan

Via detta formulär

Kontakt

Har du frågor, kontakta Elisabeth Lauritzen elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Forskning och utveckling