Nätverksträff IBIC – Individens Behov I Centrum

  • 2021-11-02

  • 13.30 - 15

  • Digitalt via Microsoft Teams

Stockholms nordvästra kommuners IBIC-nätverk har en nätverksträff planerad den 2 november 2021.

Kontakt och information

Charlotta Nylén, charlotta.nylen@sll.se

Forskning och utveckling, Nätverksträff