Nätverksträff för träning av färdighet och förmåga

  • 2024-03-19

  • 12 - 16

  • Metodcentrum, Capio Geriatrik Sollentuna

Nätverksträff för regionalt nätverk rörande metodrum.

Varmt välkommen till den sjätte nätverksträffen för alla som är intresserade av ktc/metodrum inom kommunal och regional verksamhet (utanför storsjukhusen). Nätverket är regionalt och syftar till samverkan och gemensamt lärande, och riktar sig till metodrum som är etablerade, nystartade eller i idéfas. Denna gång får vi en rundvandring på nystartade Metodcentrum vid Sollentunageriatriken, samt tar del av spaningar från den nationella KlinSim-konferensen.

Kontakt

Anmälan

Via denna länk, senast 11 mars 2024.

Forskning och utveckling