Nätverksträff för IBIC – Individens Behov I Centrum

  • 2021-05-18

  • 14 - 16

  • Digitalt via Microsoft Teams

Stockholms nordvästra kommuners IBIC-nätverk har en nätverksträff planerad den 18 maj 2021.

Kontakt och information

Charlotta Nylén, charlotta.nylen@sll.se

Forskning och utveckling, Nätverksträff