Nätverksmöte Regionalt nätverket för demens/kognitiv sjukdom, Stockholms län och Gotland

 • 2021-10-01

 • 13 - 15

 • Digitalt

Varmt välkomna till nästa nätverksträff för demens/kognitiv sjukdom!

Förra uppstartsmötet blev väldigt lyckat med stort deltagande och fler har tillkommit därefter. Önskemålet om nätverkande mellan er som arbetar med kognitiva sjukdomar är stort och förhoppningen är att detta nätverk kan fylla en funktion för just detta!

Vi kommer även lyfta aktuella frågor i regionen och denna gång är vi glada för att Anders Nordlund utredare, Socialstyrelsen medverkar utifrån rapporten om pandemin påverkat stödet till bl a personer med demenssjukdom.

Några punkter som kommer tas upp på mötet:

 • Stockholms demensdag 10 nov 2021
 • Nationellt vårdförlopp vid misstanke till demens till diagnos. Vad betyder det för vår region? Elisabeth Bor Sparén, Region Stockholm o Gotland, RPO primärvård
 • Socialstyrelsens uppföljning av hur Covid-19-pandemin påverkat följsamheten till Nationella riktlinjer, bl a avseende demens. Anders Nordlund, utredare Socialstyrelsen

Bakgrund

 • Nätverket startades redan 1990 sprunget ur ett behov av att
  personer som jobbade med demensfrågor behövde träffas och
  diskutera erfarenheter. Man jobbade också med vårdprogrammet
  för länet och fungerade som remissinstans vid frågor om
  demensvården. Ur nätverket föddes också nätverksträffar för
  minnesmottagningarna, professionsgrupper och Stockholms läns
  demensdag.
 • Nätverket har under alla år varit mycket uppskattat som en träffpunkt för personer som jobbar med demensfrågor och utgjort en
  viktigt instans i regionen för dessa frågor. Tyvärr kunde inte
  nätverket drivas vidare i sin tidigare regi efter april 2020 och därför
  önskar vi nu starta upp det på nytt. Detta också då det tillkommit en
  ny kunskapsstyrning i regionen i form av regionala programområden varav regionalt programområde äldres hälsa arbetar med
  demensfrågor.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är intresserad av frågor som rör invånarnas delaktighet i ett digitaliserat samhälle, och hur socialtjänsten, och dess verksamheter inom till exempel äldreomsorgen och LSS, kan möta dessa utmaningar.

Plats

Digitalt

Mer information

För mer information kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Anmälan

Via denna länk, senast 27 september 2021.

Forskning och utveckling, Konferens