Nätverksmöte, lärandenätverk för träning av färdighet och förmåga

  • 2023-06-15

  • 10 - 15

  • Upplands Väsby metodrum, plan 3 (anmäl dig i receptionen), Upplands Väsby kommun, Dragonvägen 86, 194 80 Upplands Väsby

Välkomna till träff i lärandenätverket för träning av färdighet och förmåga i metodrum/KTC! Nätverket syftar till att möjliggöra erfarenhetsutbyte/lärande mellan intresserade verksamheter och att stärka utveckling av sätt att systematiskt och säkert kunna träna och kvalitetssäkra färdigheter och förmågor inom och mellan kommunal och regional verksamhet (utanför storsjukhusen).

Tema: Den här gången får vi chansen att besöka Upplands Väsbys metodrum. Förutom en presentation av metodrummet så kommer Christina Sundman, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och berättar om deras arbete kring kompetensförsörjning och metodrum. Efter gemensam lunch så arbetar vi vidare med frågor om hur vi tänker oss att metodrum ska fungera, samt hur vi i Stockholmsregionen kan bli samspelta och samtidigt skräddarsy lokalt.

Vet ni om fler som är intresserade av att ingå i nätverket? Sprid gärna inbjudan!

Varmt välkomnaEmma & Christina

Tid och plats

Tors 15/6 kl. 10-15Plats: Upplands Väsby metodrum, Plan 3 (anmäl dig i receptionen), Upplands Väsby kommun, Dragonvägen 86, 194 80 Upplands Väsby

10 min promenad från pendel Upplands Väsby.Buss 533 och 534 stannar utanför – hållplats Väsby Centrum.

Övrigt

Smörgås vid ankomst, lunch och fika ingår.

Anmälan

Anmäl dig här, senast mån 5/6 så att vi vet hur många som kommer.

Forskning och utveckling