Nätverksmöte IBIC

  • 2022-05-17

  • 13.30 - 15

  • Digitalt via Microsoft Teams

Nätverksmöte för FOU nu:s IBIC-nätverk (individens behov i centrum).

Inbjudan har skickats ut till nätverkets medlemmar.

Bakgrund

FOU nu har ett lärande nätverk för berörda personer inom kommunerna för att stödja införandet av IBIC. Nätverket träffas 1–2 ggr/termin. Utöver detta bjuder FoU-enheterna i länet in till gemensamma träffar.

För mer information om nätverket, se nedanstående länk.

Forskning och utveckling