Minikonferens med fokus på funktionshinderfrågor i Stockholms län

  • 2020-12-07

  • 13 - 14.30

  • Online

En digital minikonferens med fokus på funktionshinderfrågor i Stockholms län, som riktar sig till dig som arbetar med styrning, ledning och utveckling på strategisk nivå inom kommun eller i Region Stockholm.

Möt FoU-enheter och kompetenscentra i Stockholms län som arbetar med funktionshinderfrågor inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Läs mer i inbjudan (PDF)

Innehåll

  • Korta presentationer av enheterna för forskning, utveckling och kompetens, i Stockholms län
  • Tips om spännande forskning och utveckling som pågår i länet

Tid

Den 7 december 2020, kl. 13.00–14.30 (anslut gärna 12.45 för test av teknik)

Plats

Online. Länk mailas ut separat.

Målgrupp

Du som arbetar med styrning, ledning och utveckling på strategisk nivå inom kommun eller Region Stockholm.

Arrangör

Forum Carpe, FoU Nordost, FOU nu, Äldrecentrum, FoUU enheten för Habilitering & Hälsa, samt Akademiskt primärvårdscentrum. I samarbete med Storsthlm, Länsstyrelsen Stockholm, Funktionsrätt Stockholms län, FoU nordväst och Region Stockholm.

Anmälan

Via länken nedan, senast den 1 december 2020.

Forskning och utveckling, Konferens