Lunchseminarium om IBIC

  • 2021-03-12

  • 12 - 13

  • Digitalt via Microsoft Teams

Välkomna till ett länsövergripande lunchseminarium som utgår från Myndigheten för Vård- och omsorgsanlys nya rapport.

Precis som tidigare år vill FoU:erna FOU nu, FoU Nordost, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum gå samman och bjuda in deltagarna i de lokala IBIC-nätverken till en gemensam träff. I år ser det lite annorlunda ut och vi bjuder därför in er till ett lite kortare lunchseminarium, även berörda chefer är välkomna till seminariet. Temat är Myndigheten för Vård- och omsorgsanlys nya rapport som är en nationell utvärdering av IBIC:

Vi har bjudit in Eva Hagbjer, en av författarna till rapporten, som kommer att berätta om resultaten och svara på frågor. Eftersom det blir ett lite kortare seminarium finns det möjlighet för den som vill ställa en fråga att göra det i anmälningsformuläret i samband med anmälan. Vi hoppas kunna ta era tankar vidare till våra lokala nätverk för vidare diskussioner längre fram i vår.

Målgrupp

Processledare och andra som ingår i de lokala IBIC-nätverken, berörda chefer i kommunerna samt medarbetare vid FoU

Föreläsare

Eva Hagbjer, en av författarna till rapporten

Kostnad

Kostnadsfritt

Kontakt

För mer information kontakta Lie Åslund, forskningsledare FoU Nordost,   e-post: lie.aslund@founordost.se

Anmälan och information

Läs mer på FoU Nordosts hemsida

Forskning och utveckling, Seminarium