Länsövergripande IBIC-nätverksträff

  • 2019-11-28

  • 13 - 15

  • Lokal "Nebo" & "Abaris", Jakobsbergs sjukhus, Birgittavägen 4, Jakobsberg

Dagens tema: När kan vi säga att vi arbetar i enlighet med IBIC?

Forskning och utveckling