Kunskapsseminarium god och nära vård - samordnad individuell plan (SIP)

  • 2024-02-08

  • 9 - 11

  • Digitalt

Seminarium om Samordnad individuell plan (SIP) anordnat av Storsthlm. FOU nu:s Elisabeth Lauritzen medverkar.

Detta seminarium är det femte i en serie av kunskapsseminarium hur inom ramen för god och nära vård och omsorg.

Syftet med våra kunskapsseminarium är att främja kunskapsutbyte, nätverkande och delande av goda exempel mellan kommunerna i länet gällande god och nära vård och omsorg. I många av exemplen finns regionen med och presenterar.

Tema vid detta tillfälle är samordnad individuell plan (SIP).

Seminariet vänder sig till: alla verksamma inom kommun och region som jobbar med omställningen till god och nära vård och omsorg.

Information och anmälan

Via denna länk: Kunskapsseminarium god och nära vård - samordnad individuell plan (SIP) | Storsthlm

Sista anmälningsdatum: 6 februari 2024.

Forskning och utveckling