Konferens: Från praktik till policy – hur kan forskning bidra till en hållbar välfärdssektor?

  • 2024-06-12

  • 10 - 17.30

  • Karolinska Institutet, Solna

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum arrangerar en eftermiddag på Nordic Congress of Gerontology om "Från praktik till policy: hur kan datadriven kunskapsutveckling och samskapande forskning bidra till en hållbar välfärdssektor?"

Datum

12 juni, 2024

Plats

Invigning, Keynote speaker och mingel: Aula Medica Karolinska Institutet, Solna

Äldrecentrums program: Jacob Berzelius, Berzeliuslaboratioriet, Karolinska Institutet, Solna

Program

10.00 Opening Ceremony, H.M. Drottningen

10.30 Keynote Speaker: Dr Vânia de la Fuente-Núñez; Ageism: a public health issue

11.30 Lunch, poster session, utställning​

13.30– 17.30 Äldrecentrums program:​

  • Välkommen Marianne Rundström, moderator​
  • Inledningsord från Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsminister​
  • FoU som aktör i utveckling av kunskap från policy till praktik och vice versa (Åsa Hedberg Rundgren, direktör Stiftelsen Äldrecentrum, ordförande FoU Välfärd)​
  • Datadriven kunskapsutveckling inom välfärden 
  • Fikapaus  ​
  • Samskapande forskning som ett sätt att bedriva verksamhetsutveckling 
  • Panelsamtal under ledning av Marianne Rundström med företrädare för SKR, Socialstyrelsen, Föreningen Sveriges Socialchefer, Svenskt demenscentrum, SPF Seniorerna.

17.45 Welcome reception (mingel med tilltugg)

Anmälan

Läs mer och anmäl dig på https://www.nkg2024.se/praktikerdagen-2024/

Forskning och utveckling, Konferens