Frukostseminarium om förebyggande egenvård

  • 2023-11-24

  • 8.30 - 9.15

  • Digitalt eller på plats

Stiftelsen Äldrecentrum och projektet STEG – Samarbete kring stöd för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer – anordnar ett frukostseminarium om förebyggande egenvård. Var med på plats eller anslut digitalt.

STEG – Samarbete kring stöd för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer – är ett länsövergripande projekt där FOU nu medverkar. Forskare undersöker hur egenvårdsintyget kan användas för att stärka samarbetet mellan primärvård och äldreomsorg, för att förebygga ohälsa och försämrad funktion hos äldre personer med hemtjänst.

Stiftelsen Äldrecentrums utredare Lina Palmlöf och postdoktor Elin Jakobson presenterar resultat från genomförda delar av projektet.

Plats

Digitalt via Microsoft Teams, eller på plats i Stiftelsen Äldrecentrums lokaler (plan 10 på Sveavägen 155, Stockholm).

Anmälan

Delta digitalt

Delta på plats

Forskning och utveckling