FoU Välfärds konferens

  • 2022-10-13

  • 0 - 0

  • Meddelas senare

Syftet med konferensen är att sprida det arbete som pågår inom medlemsorganisationerna och att dela erfarenheter med varandra.

FoU Välfärds vill sprida kunskap om det som pågår i FoU-Sverige och bidra till utbyte av erfarenheter. Till årets konferens har föreningens medlemmar, FoU-enheter inom välfärdsområdet, bjudits in att bidra med presentationer och samla till workshops.

Abstracts

Sista dag för att skicka in abstracts är 10 juni 2022.

Program

Mer information kommer.

Anmälan

Läs mer på FoU Välfärds hemsida

Forskning och utveckling