FoU Välfärds konferens

  • 2022-10-13

  • 10 - 13

Syftet med konferensen är att sprida det arbete som pågår inom medlemsorganisationerna och att dela erfarenheter med varandra.

FoU Välfärds vill sprida kunskap om det som pågår i FoU-Sverige och bidra till utbyte av erfarenheter. Till årets konferens har föreningens medlemmar, FoU-enheter inom välfärdsområdet, bjudits in att bidra med presentationer och samla till workshops.

Abstracts

Sista dag för att skicka in abstracts är 10 juni 2022.

Program

Se FoU Välfärds hemsida

Anmälan

Anmälningen till konferensen är nu stängd, då maximalt antal deltagare uppnåtts.

Forskning och utveckling