FoU-café: Digitala aktiviteter och träffar för äldre

  • 2021-06-03

  • 14 - 16

  • Digitalt via Microsoft Teams eller Zoom

Erfarenhetsutbyte om digitala träfflokaler för äldre. Representanter för Lunds kommun medverkar.

Ett förebyggande perspektiv inom socialtjänsten lyfts som centralt. Pandemin har lett till flera digitala initiativ för nya former för aktiviteter och träffar för äldre.

Datum

Torsdag 3 juni 2021, kl 14:00–16:00

Anslut gärna 13:45 för att kolla ljud och bild.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@sll.se

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerat. (2021-06-02)

Forskning och utveckling