Forskningsförmiddag om delaktighet i det digitala samhället

  • 2023-04-27

  • 9 - 12

  • Digitalt

Är du intresserad av att lära dig mer om delaktighet i det i digitaliserade samhället och om digitalt utanförskap? 27 april bjuder Stockholms fyra äldre-FoU:er in till en digital forskningsförmiddag med fokus på detta viktiga och spännande tema.

Den tekniska utvecklingen är snabb och innebär att en allt större del av vardagens aktiviteter förutsätter användningen av digital teknik. Det handlar om till banktjänster, myndighetskontakt, kollektivtrafik och sjukvård. Men långt ifrån alla har möjlighet eller kunskap om denna typ av teknik och riskerar därmed att få en begränsad delaktighet i samhället, och i förlängningen ett utanförskap.

Nu bjuder Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, FOU nu, Nestor FoU-center och FoU Nordost in till en forskningsförmiddag om just detta angelägna ämne. Under denna förmiddag får du lyssna på forskare från projektet DELAD – Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället, samt andra inbjudna forskare.

Du kommer att få lyssna på:

  • Eva Lindqvist, enhetschef för Nationellt kompetenscentrum och vägledning äldreomsorg på Socialstyrelsen, som inleder förmiddagen.
  • Forskare från DELAD-projektet berättar om digitalt utanförskap och socialtjänstens roll, samt utvecklingen av ett praktiknära forskningsprojekt och en metod för dialog med socialtjänst och samhälle.
  • Dino Viscovi, universitetslektor vid institutionen för samhällsvetenskaper på Linnéuniversitet, föreläser om äldre personers teknikanvändning och hur det påverkar deras möjligheter att vara delaktiga i samhället.
  • Agneta Malmgren Fänge, docent och universitetslektor vid institutionen för hälsovetenskaper på Lunds universitet, pratar om hur gemensamt digitalt lärande kan stödja delaktighet för personer med demenssjukdom, samt återhämtning hos anhöriga och personal.

Deltagandet är kostnadsfritt och kommer att äga rum digitalt. Föredragen kommer inte att spelas in. OBS! Antalet deltagare är begränsat. Det är viktigt att du avanmäler dig om du skulle få ändrade planer.

Tid

27 april, klockan 9:00–12:00

Målgrupp

Vi riktar oss till alla som har intresse av frågan, men kanske särskilt dem som arbetar i, eller på annat sätt berörs av, socialtjänst och äldreomsorg.

Information och anmälan

Läs mer hos Äldrecentrum

Forskning och utveckling, Seminarium, Workshop