Erfarenhetsutbyte kring fast omsorgskontakt inom hemtjänst

  • 2023-09-25

  • 13 - 14

  • Microsoft Teams

Första träff i erfarenhetsutbyte mellan kommunerna kring fast omsorgskontakt inom hemtjänst.

FOU nu startar erfarenhetsutbyte mellan kommunerna kring fast omsorgskontakt inom hemtjänst.

Ny funktion som sedan i sommar har krav på undersköterskekompetens. En viktig pusselbit i omställningen mot mer god och nära vård.

Alla kommunerna inom FOU nu medverkar.

Kontakt

Elisabeth Lauritzen, FOU nu, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Forskning och utveckling, Nätverksträff