Erfarenhetsutbyte kring digitalt stöd i hemmet

  • 2021-11-29

  • 13.30 - 16.30

  • Digitalt

Tematräff för dig som är intresserad av insatser för digitalt stöd i hemmet.

Regionalt dialogforum för delaktighet i digitaliserat samhälle. För socialtjänst i samverkan med andra aktörer i Stockholms län.

Många kommuner och stadsdelar har startat eller är på väg att starta olika former av nya stödinsatser för de som bor hemma och har svårt att själva klara de digitala lösningarna i sin vardag.

Vid det regionala dialogforumet den 23:e september 2021 tittade vi närmare på två initiativ i länet; digitala fixare i Stockholms län och digital hemguide i Järfälla. Då gavs en glimt av hur mycket det finns att lära av de olika erfarenheter som görs. Ett resultat av dialogforumet var beslutet att anordna en särskild tematräff för erfarenhetsutbyte kring stöd i hemmet kring digitala lösningar. Länsstyrelsen i Stockholm bedriver ett projekt för stöd till pensionärer i digitala frågor (”Mer digitalt i Stockholms skärgård”). Vi är glada över att de kan medverka vid tematräffen. Tillsammans kan vi uppmärksamma viktiga utmaningar och möjligheter med stödet för att använda digitala lösningar.

Innehåll

Varmt välkommen till en eftermiddag med tillfälle att

  • Ta del av erfarenheter från Länsstyrelsens arbete för digitalt stöd till äldre
  • Utbyta erfarenheter mellan kommuners olika former för digitalt stöd i hemmet
  • Lyfta angelägna utmaningar
  • Reflektera kring insikter och lärdomar
  • Knyta kontakter med andra som arbetar med samma frågor i länet

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill lyfta något särskilt. (I anmälningsformuläret kan du berätta om vilka frågor du är särskilt intresserad av.)

Varmt välkommen!

Kontakt

Har du frågor? Kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se; tel 070-00 11 234

Anmälan

Via denna länk, senast 25 november 2021.

Forskning och utveckling