Erfarenhetskonferens 2021: God och nära! Hur då?

  • 2021-12-08

  • 13.30 - 16.30

  • Digitalt

En digital konferens med presentationer och dialoger, för lärande och erfarenhetsutbyte om god och nära vård och omsorg.

God och nära vård och omsorg – nationell vision och satsning – ett gemensamt uppdrag för region och kommun. Hur blir den god och nära? Hur vet vi om vi är på rätt väg? Vilka är de bästa erfarenheterna och de största utmaningarna? Vilka spår för framtiden ser vi redan nu?

Bli inspirerad, bidra med reflektioner och knyt kontakter!

Kom och ta del av tankar och erfarenheter från FoU:er, regionen och kommuner. Flera parallella seminarier och samtal.

Tid: 13.30–16.30, 8 december 2021
Plats: Digitalt

Glimtar från programmet

Kontinuitet för nära vård och omsorg. Vad är kontinuitet i god och nära vård, varför är det viktigt och hur kan det uppnås? Samtal med forskare Mirjam Ekstedt.

God och nära vård på SÄBO: olika idéer/perspektiv om vad god och nära vård på SÄBO är/ska vara/förväntas vara. Nestor FoU-center medverkar utifrån en studie som de gör. Del 1 om Hälso- och sjukvårdsperspektiv är klar. Nu startar del 2 om omsorgsperspektivet.

Lokal samverkan – Ex kluster Järfälla – äntligen fått till samverkan med psykiatrin. Samtal med klusterledare m.fl. om erfarenheter i Järfälla där psykiatrin involverats.

Nytt stöd utvecklas i nära samarbete med de som behöver stödet – vad betyder det för ledarskapet? Samtal med Upplands-Bro, chef + medarbetare. Om ny dagverksamhet för yngre personer med kognitiv sjukdom och ledningens roll för att möjliggöra utveckling som involverar de som är berörda.

Tillsammans mot gemensamma mål: god och nära i vår kommun! Erfarenheter från bl a ett utvecklingsarbete i Sundbybergs samverkansgrupp för vård och omsorg.

Samverkan kring den enskilde – hur blir SIP ett redskap för god och nära vård o omsorg? Samtal utifrån utvecklingsarbete kring SIP i Sundbyberg  (VC, rehab, bib).

Statsbidragen – reflektioner av hur nå ut med satsningen. Samtal med projektledare för statsbidrag. Sigtuna m.fl.

Kompetens – strategier + rum för lärande/ träna + tillgång till lärare/handledare. FOU nu följer satsning i Solna (finns även erfarenheter från Upplands Väsby).

Demens och anhörigstöd - exempel på samverkan på alla nivåer kring nära vård och omsorg, ett på arbetssätt som fungerat i 10 år där vården och omsorgen samarbetar för bästa stöd till den enskilde och anhöriga.

Upplägg

Dagen bjuder på parallella samtal i 3–4 tidspass. Du väljer var du vill delta då du är på plats. Programmet kompletteras allt eftersom.

Seminarierna sker i form av samtal tillsammans med FOU nu, där verksamheter/organisationer och ev brukare medverkar.

Anmälan

Via denna länk

Du får ett automatiskt bekräftelsemejl till din e-postadress.

Forskning och utveckling, Konferens