En förmiddag med fokus på funktionshinderfrågor i Stockholms län

  • 2020-05-15

  • 9 - 13

  • Centralt i Stockholm

[INSTÄLLD] Arbetar du med styrning, ledning eller utveckling på strategisk nivå inom kommun eller i Region Stockholm? Välkommen att träffa FoU-enheter och kompetenscentra i Stockholms län som arbetar med funktionshinderfrågor inom socialtjänst och hälso- och sjukvård den 15 maj!

Planerad konferens den 15 maj med fokus på funktionshinderfrågor i Stockholms län skjuts på framtiden.

I ställer planerar vi tillsammans med samarbetspartners en digital informationsträff om pågående arbeten i länet rörande FoU och funktionshinderfrågor.

Vi återkommer med datum och agenda inom kort!

Forskning och utveckling, Konferens