Digital träff om BPSD i hemmet

  • 2021-05-26

  • 10 - 12

  • Digitalt via Microsoft Teams

Hur kan vi tillsammans ge bättre stöd vid beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom som bor hemma?

Innehåll

  • Kort om BPSD
  • Järfälla berättar om deras planer för gemensamma rutiner för hemtjänst och vårdcentral
  • Solna berättar om deras utbildning av hemtjänstpersonal och information till anhöriga
  • Erfarenhetsutbyte; vad behöver man göra? Hur kan man göra?

Bakgrund

Personer med demenssjukdom kan visa symtom på att de inte mår bra, men vara utan förmåga att själva kommunicera vad som är problemet. De kan bli utåtagerande, aggressiva eller apatiska, passiva. Det benämns som BPSD-symtom (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom). Det finns sedan många år ett kvalitetsregister, BPSD-registret, som stöd för teamen inom särskilt boende och deras samarbete kring den enskilde.

Men kompetens hur man kan/bör bemöta personer med BPSD-symtom behövs även hos de som ger stöd i hemmet! Inom FOU nu:s nätverk för demensfrågor har problemen i hemmen, behov av kompetens och samverkan lyfts. I några kommuner har ett konkret utvecklingsarbete startat. Lokala samverkansgrupper har lyft behov av att ta fram gemensamma rutiner kring detta. Initiativ för utbildning av hemtjänstpersonal och information till anhöriga har tagits.

Så låt oss lyssna och lära av varandra!

Tid och plats

26 maj 2021, kl 10:00–12:00

Information

Frågor? Kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@sll.se

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerat. (2021-05-25)

Forskning och utveckling, Nätverksträff