Dialogforum om vad professionen gör som inte datorn kan

  • 2023-10-10

  • 10 - 12

  • Digitalt

Den 10 oktober är det återigen dags för ett dialogforum om delaktighet i det digitaliserade samhället.

Äldrecentrum, Nestor FoU-center, FoU Nordost, FOU nu och forskningsgruppen CACTUS vid Karolinska institutet, driver ett arbete för delaktighet i det digitaliserade samhället. En viktig del av initiativet är att samla personer i länet som på olika sätt arbetar med frågor om digitalisering, för att få till erfarenhetsutbyten genom så kallade dialogforum. Dialogforumen är digitala träffar som är öppna för alla och kostnadsfria.

Nästa tillfälle kommer att äga rum 10 oktober, och temat denna gång är Vad professionen gör som inte datorn kan.

Varmt välkommen!
Elisabeth Lauritzen på FOU nu, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se.
Charlotta Ryd på Stiftelsen Äldrecentrum, charlotta.ryd@aldrecentrum.se.

Information och anmälan

Dialogforum om vad professionen gör som inte datorn kan (aldrecentrum.se)

Forskning och utveckling, Workshop