Dialogforum om delaktighet och digitalisering

  • 2021-05-27

  • 13 - 16

  • Digitalt via Zoom

FoU-enheter i Stockholms län bjuder in till ett dialogforum om delaktighet för alla i det digitaliserade samhället.

Vi förväntas i allt högre grad använda digital teknik för att vara delaktiga i vår vardag och i samhället. Men den som inte använder digital teknik riskerar bli begränsad och hamna i utanförskap. Socialtjänsten har en viktig roll i frågor som rör invånarnas delaktighet.

Nu vill vi, några av FoU:erna i Stockholms län, i samarbete med forskargruppen CACTUS från Karolinska Institutet, bjuda in till ett regionalt dialogforum på temat Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället.

Vårt första dialogforum anordnas den 27 maj 2021, där vi ger en introduktion till ämnet och presenterar forskning och projekt. Vi kommer också att hjälpas åt att hitta inriktningen på det framtida arbetet!

Läs mer och anmäl dig här!

Forskning och utveckling, Konferens