Dialogforum #5 om delaktighet och digitalisering

  • 2022-11-17

  • 13.30 - 16

  • Digitalt

Regionalt dialogforum kring delaktighet i vårt digitaliserade samhälle, för socialtjänst. I samverkan med andra aktörer i Stockholms län.

Vi vet att vissa medborgare lever i eller riskerar digitalt utanförskap. Hur kan man, i det dagliga arbetet, uppmärksamma risk för digitalt utanförskap? Hur kan man upptäcka det i ett tidigt skede? Hur kan risk för digitalt utanförskap upptäckas vid utredning av behov av stöd från socialtjänsten?

Dessa frågor vill vi lyfta tillsammans. Vi kommer som tidigare varva korta input med dialoger i mindre grupper. Har du någon fråga du vill att vi ska lyfta? Har du något gott exempel?

Varmt välkommen!
Både du som är med för första gången och du som deltagit vid tidigare dialogforum.

Elisabeth Lauritzen, FOU nu, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se
Charlotta Ryd, Äldrecentrum, charlotta.ryd@aldrecentrum.se
Sara Wallcook, Äldrecentrum, sarah.wallcook@aldrecentrum.se
Christofer Lindgren, FoU Nordost, christofer.lindgren@founordost.se

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är intresserad av frågor som rör invånarnas delaktighet i ett digitaliserat samhälle, och hur socialtjänsten, och dess verksamheter inom till exempel äldreomsorgen och LSS, kan möta dessa utmaningar.

Plats

Digitalt

Bakgrund

Regionalt dialogforum arrangerar träffar för spridning av information och inspiration samt dialoger med berörda; socialtjänst, brukarorganisationer, andra berörda aktörer inom offentlig sektor, privata initiativ och civilsamhälle i Stockholms län.

Tidigare regionala dialogforum kring delaktighet i vårt digitaliserade samhälle:

  1. 27/5 2021. Tema: Bilder av hinder och möjligheter
  2. 23/9 2021. Tema: Närbild spännande initiativ i Stockholms län – sätt att nå ut
  3. 7/12 2021. Tema: Närbild digital kompetens hos personal
  4. 17/5 2022. Tema: Hur vet vi vilket stöd som behövs och om stödet fungerar?

Övrigt

Ps. För dig som vill bidra men inte önskar eller kan delta på denna digitala träff finns möjlighet att träffas på fysiskt möte med samma tema. Anmäl intresse till sarah.wallcook@aldrecentrum.se

Mer information

För mer information kontakta Elisabeth Lauritzen, FOU nu elisabeth.lauritzen@sll.se

Anmälan

Via denna länk, helst före den 9 november.

 

_

Forskning och utveckling, Konferens