Dialogforum #4 om delaktighet och digitalisering

  • 2022-05-17

  • 13.30 - 16.30

  • Digitalt

Regionalt dialogforum kring delaktighet i vårt digitaliserade samhälle, för socialtjänst. I samverkan med andra aktörer i Stockholms län.

Tema: Hur vet vi vilket stöd som behövs och om stödet fungerar?

Vi vet att vissa medborgare lever i eller riskerar digitalt utanförskap. Vi vet att socialtjänsten möter en del av dem. Socialtjänsten ska ha god kunskap om levnadsvillkor för t ex äldre, personer med funktionsnedsättning. Det startas nya stöd och initiativ för att öka delaktighet i digitaliserat samhälle. Hur lär vi av det vi ser? Hur vet vi att ett initiativ är bra, att det fungerar? Hur undersöker vi behov och förutsättningar för delaktighet i digitaliserat samhälle?

Dessa frågor vill vi lyfta tillsammans. Vi kommer som tidigare varva korta input med dialoger i mindre grupper. Några som medverkar:

  • Digitala fixare som startat ett nätverk i länet och söker former för systematisera erfarenheter och lärdomar
  • Nystartat projekt i en kommun som med tjänstedesign vill förstå behoven innan start av nytt stöd
  • FoU:er och forskare med fokus på dessa frågor.

Varmt välkommen!
Både du som är med för första gången och du som deltog vid dialogforum förra året.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är intresserad av frågor som rör invånarnas delaktighet i ett digitaliserat samhälle, och hur socialtjänsten, och dess verksamheter inom till exempel äldreomsorgen och LSS, kan möta dessa utmaningar.

Plats

Digitalt

Bakgrund

Regionalt dialogforum arrangerar träffar för spridning av information och inspiration samt dialoger med berörda; socialtjänst, brukarorganisationer, andra berörda aktörer inom offentlig sektor, privata initiativ och civilsamhälle i Stockholms län. Tre regionala dialogforum kring delaktighet i vårt digitaliserade samhälle genomfördes 2021:

  1. 27/5 2021. Tema: Bilder av hinder och möjligheter
  2. 23/9 2021. Tema: Närbild spännande initiativ i Stockholms län – sätt att nå ut
  3. 7/12 2021. Tema: Närbild digital kompetens hos personal

Dialogforum #5 planeras till okt/nov 2022.

Övrigt

Ps. För dig som vill bidra men inte önskar eller kan delta i denna digitala träff finns möjlighet att träffas på fysiskt möte med samma tema.
Anmäl intresse till sarah.wallcook@aldrecentrum.se

Mer information

För mer information se separat inbjudan (PDF) eller kontakta Elisabeth Lauritzen, FOU nu elisabeth.lauritzen@sll.se

Anmälan

Via denna länk, helst senast 9 maj 2022.

Forskning och utveckling, Konferens