Dialogforum #3 om delaktighet och digitalisering

 • 2021-12-07

 • 13.30 - 16.30

 • Digitalt via Zoom

FoU-enheterna i Stockholms län fortsätter sitt arbete kring delaktighet i det digitaliserade samhället. Du kan vara med och påverka arbetets inriktning när vi bjuder i till vårt tredje regionala dialogforum om socialtjänsten och delaktighet för alla i det digitaliserade samhället!

Tema: Digital kompetens hos personal inom socialtjänsten

Varmt välkommen önskar vi både er som deltagit vid tidigare regionala dialogforum och nya deltagare. Denna gång lyfte vi ett område som kommit upp vid de tidigare dialogerna: betydelsen av personalens kompetens. Syftet är att tillsammans lyfta och diskutera insikter och reflektioner kring hur personalens kompetens påverkar möjlighet till delaktighet hos dem de möter. Vi reflekterar även tillsammans kring vilka frågor det behövs ökad kunskap kring delaktighet i ett digitaliserat samhälle.

Innehåll

 • Kort återkoppling från tidigare dialoger
 • Närbild på några initiativ i Stockholms län:
  - Digital kompetens hos personal – hållbar organisering för säkra basal kunskap, ESF-projekt i Solna Stad
  - Digital kompetens - en kompetensförsörjningsmodell inom bristyrken – vård och omsorg, ESF -projekt Stockholms stad
 • Dialoger i tvärgrupper: vad är viktigt att uppmärksamma? Idéer om fördjupning
 • Glimtar om vad som vad som sker i länet
 • Presentation av kommande forskningsansökan kopplat till utmaningar och problem som lyfts vid tidigare dialogforum
 • Nästa steg

Plats

Digitalt

Bakgrund

FoU:erna arrangerar, i samarbete nätverket, träffar för spridning av information och inspiration samt dialoger med berörda; socialtjänst, brukarorganisationer, andra berörda aktörer inom offentlig sektor, privata initiativ och civilsamhälle. Tre regionala dialogforum kring delaktighet i vårt digitaliserade samhälle är planerade för år 2021:
#1 var 27 maj, em. Tema: Bilder av hinder och möjligheter
#2 var 23 sept, em. Tema: Närbild spännande initiativ i Stockholms län – sätt att nå ut
#3 är 7 dec. Tema: Närbild digital kompetens hos personal + Behov av fördjupad kunskap

Kontakt

Kontaktperson: Elisabeth Lauritzen, FOU nu elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Övrigt

PS: För dig som vill bidra men inte önskar eller kan delta i denna digitala träff finns möjlighet att träffas på fysiskt möte med samma tema, den 20 dec 2021, kl 13-15 hos Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Anmälan till fysisk träff skickas till charlotta.ryd@aldrecentrum.se

Anmälan

Via denna länk, senast 3 december 2021.

Forskning och utveckling, Konferens