Dagverksamhet–demens: PRIO 1!

  • 2020-11-03

  • 8 - 9

  • Online

Ett digitalt kort-seminarium om Dagverksamhet–demens: PRIO 1! Uppdrag och innehåll på 2020-talet.

Vad säger nationella styrdokument? Vad säger den nya nationella vägledningen?

Hur kan dagverksamheter utvecklas för att möta dagens och morgondagens behov?

Vad betyder det för beställning/styrning av dagverksamhet – demens?

Med utgångspunkt från mångårigt arbete kring dagverksamhet inom FOU nu summerar vi det mest centrala i de nya nationella styrdokumenten (se inbjudan).

Målgrupp

Beställare, beslutsfattare, verksamhetsutvecklare och chefer som ansvarar för intern utveckling av dagverksamheten.

Tid

Välj en tid:

  • 27 okt kl 16 – 17
  • 28 okt kl 12 – 13
  • 3 nov kl 8 – 9

Plats

Digitalt. Anslutningslänk skickas ut via mejl i god tid innan seminariet.

Kontakt

Har du frågor? Hör av dig till Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@sll.se

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 22 oktober 2020.

Jag anmäler mig till

Forskning och utveckling, Seminarium