Artikel 19: Studiecirkelmaterialet - Starta studiecirkel om Artikel 19

  • 2022-02-11

  • 10 - 11

  • Digitalt via Zoom

Arvsfondsprojektet "Artikel 19 som verktyg" om funktionsnedsättning, där FOU nu deltagit i referensgruppen, avslutas den 31/3. Som en del av projektets avslutande anordnas nu ett antal webbinarier.

Webbinariets titel: Studiecirkelmaterialet - Starta studiecirkel om Artikel 19!
Tid: 2022-02-11 klockan 10:00 – 11:00

Ju fler rättighetsbärare som har kunskaper om Artikel 19 i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen, desto större genomslag kommer den att få. I det här webbinariet presenteras det studiecirkelmaterial om artikel 19 som projektet tagit fram. Författaren, Emil Erdtman, som också deltar i webbinariet, är själv en varm anhängare av studiecirkeln som form för lärande.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig på projektets hemsida

Forskning och utveckling