Artikel 19: Gapanalysen – Lagändringar (och annat) som artikel 19 kräver

  • 2022-03-17

  • 16 - 17

  • Digitalt via Zoom

Arvsfondsprojektet "Artikel 19 som verktyg" om funktionsnedsättning, där FOU nu deltagit i referensgruppen, avslutas den 31/3. Som en del av projektets avslutande anordnas nu ett antal webbinarier.

Webbinariets titel: Artikel 19: Gapanalysen – Lagändringar (och annat) som artikel 19 kräver
Tid: 2022-03-17 klockan 16:00 – 17:00

Gapanalysen är en juridisk analys av skillnaden mellan Artikel 19 och den svenska lagstiftningen. Det är en beskrivning av de rättigheter för personer med funktionsnedsättning som artikel 19 innehåller, statens ansvar att agera, en översikt av vad Sverige gör och en analys av vad som återstår. Tanken är att den ska peka på en tydlig riktning och ett antal konkreta åtgärder som bättre kan säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning enligt FNs konvention.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig på projektets hemsida

Forskning och utveckling