Anhörigstöd i framkant – Extraträff: Uppstart, orientering och intro

  • 2022-01-26

  • 13.30 - 16.30

  • Fysiskt eller på distans

Arbetar du i en av FOU nu:s ägarkommuner eller i Sundbybergs stad? Du har nu en ny chans att kliva på kunskapsresan!

Kunskapsresan är igång! Flera kommuner deltar med anhörigkonsulenter, biståndshandläggare, handläggare LSS, kvalitet/utvecklingsledare, chefer (bistånd, förebyggarenheter) med flera. Vi har ett nära samarbete med forskarteamet som bidrar med både deras aktuella forskning men även med deras mångåriga erfarenhet av anhörigstödsfrågor.

Då flera deltagare, fler kommuner önskade en ny chans att kliva på kunskapsresan erbjuder vi nu ett tillfälle där vi gör en ”recap” på höstens träffar. Vi är mycket glada över att forskarteamet från Jönköping University medverkar även vid denna extra träff.

Varmt välkomna att kliva på ett spännande samarbete under våren 2022!

OBS: Evenemanget vänder sig till verksamma i FOU nu:s ägarkommuner samt i Sudbybergs stad.

Målgrupp

Ansvariga för stöd till anhöriga på strategisk nivå samt medarbetare som ansvarar för utveckling av anhörigstödet (t.ex. utvecklingsledare, chefer, bistånd, anhörigkonsulent).

Nya deltagare som funderar på att kliva på kunskapsresan samt deltagare som missade något tillfälle under hösten.

Även ni som deltagit tidigare men vill få lite repetition är förstås välkomna!

Innehåll

Vi går igenom det som tagits upp under höstens seminarium och fördjupningsträffar. Forskarteamet medverkar!

Bakgrund

Anhörigstöd i utveckling

Samspel med anhöriga och stöd till anhöriga är centralt för en personcentrerad, god och nära vård och omsorg. Anhörigfrågorna rör dels en strukturell nivå (roller, samverkan, strategier mm) och dels utveckling av stöd/insatser till anhöriga i olika situationer.

En ny socialtjänstlag och en ny nationell strategi för anhörigstöd tas fram, vissa delutredningar har presenterats. Hur behöver stödet till och samarbetet med anhöriga utvecklas? Vad vet man om vad som är viktigt för en hållbar situation för de anhöriga som ger vård och omsorg? Vilken kunskap finns om hur stödet bäst utformas?

Hälsohögskolan Jönköping University bedriver i samarbete med Kommunal utveckling Jönköpings län m fl ett forskningsprojekt kring anhörigkonsulentens, biståndshandläggarens och anhörigas roller, förutsättningar och erfarenheter av anhörigstöd. Studien pågår 2021–22 och genomförs i Stockholms och Jönköpings län. (Läs mer om forskningsgruppen och studien: Nytt projekt om utmaningar med anhörigstöd - Forskning - Jönköping University (ju.se)

Gemensam kunskapsresa

FOU nu bjuder, i samarbete med forskargruppen vid Jönköpings Universitet, in till en ”kunskapsresa” där deltagarna uppdateras om den senaste kunskapen inom området och får chans att följa utvecklingen av resultaten i forskningsstudien parallellt med att deltagarna får stöd för lokal utveckling av anhörigstödet. Mycket talar för att anhörigstöd behöver förstås och tas upp på en strategisk nivå varför arbetet startar och avslutas med seminarier som vänder sig till ledande funktioner i kommunerna.

För de som önskar följa utvecklingen i forskningsprojektet och samtidigt få stöd att undersöka behov av och möjligheterna för utveckling av det lokala anhörigstödet erbjuds en serie fördjupningsträffar under höst/vår. Seminarierna sker digitalt medan fördjupningsarbetet sker i möjligaste mån med fysiska träffar i FOU nu:s lokaler på Birgittavägen 4 i Jakobsberg. Vid seminarierna kan fler intresserade, från andra kommuner, FoU:er m.fl. delta.

För deltagande i fördjupningsträffarna krävs förankring i ledningen i den egna kommunen. Eventuellt kommer arbetet även ske i samverkan med Kommunal utveckling Jönköping.

Allt material samlas i en padlet (webbaserad anslagstavla) där deltagarna även kan bidra med frågor, reflektioner, svar på uppgifter m.m.

Anmälan

Via e-post till elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se, senast 20 jan 2022.

Forskning och utveckling