Analysmöte Öppna jämförelsers kommunundersökning

  • 2023-09-06

  • 10 - 12

  • Rum "Nebo", plan 3, Jakobsbergs sjukhus

Analysmöte Öppna jämförelsers kommunundersökning. Vi gick igenom enkäten under våren. Nu är det dags att analysera årets resultat.

Nätverksmöte i samverkan Öppna jämförelser. På schemat står genomgång och analys av Kommunenkäten ("Öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2023 – Äldreomsorg" samt "Öppna jämförelser 2023 – Stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS").

Plats

Rum "Nebo", plan 3, Jakobsbergs sjukhus, Birgittavägen 2A, 177 31 Järfälla

Uppkoppling via Microsoft Teams kommer också vara tillgänglig.

Målgrupp

Nätverkets medlemmar

Kontakt

Forskning och utveckling