Alzheimerdagen i Upplands-Bro 2022

  • 2022-09-28

  • 13 - 16.30

  • Kulturhuset, Upplands-Bro kommun, Kungsängen

Under dagen belyser Upplands-Bro kommun den senaste forskningen inom området kognitiv sjukdom och vilka livsstilsfaktorer som kan ha en positiv inverkan på sjukdomen. Eventet riktar sig till alla som är intresserade av att lära sig mer om kognitiva sjukdomar.

I världen lever cirka 47 miljoner människor med en demenssjukdom och det finns ett stort behov av alternativa metoder för att höja demenssjukas livskvalitet.

Upplands-Bro kommun har sedan 2010 satsat på demensfrågor och utvecklat olika stödinsatser som har uppmärksammats både nationellt och internationellt.

Många nyheter
Vid alzheimerdagen 2021 presenterade Upplands-Bro kommun bland annat ett unikt dansprojekt för personer med demens. Dansprojektet har fortsatt och vi är stolta över att kunna presentera en rad nyheter inom projektets rammar även i år.

Bättre hälsa med dans
Forskning visar att dans medför ett ökat välmående, välbefinnandet men också ökad livskraft och livsenergi bland personer med demens. Det finns också positiva psykologiska effekter som kan härledas till dans som exempelvis ett förbättrat beteendemönster och mindre stress.

Dansen medför också många positiva fysiologiska effekter. Främst handlar det om förbättrad balans, hållning, ökad rörlighet och ett allmänt ökat fysiskt välbefinnande.

Värt att nämna är också att Upplands-Bros satsning på dans bland personer med kognitiv sjukdom inte bara handlar en ökad livskvalitet, utan också rätten att få åldras med värdighet.

Världspremiär
Årets alzheimerdag bjuder på en världspremiär för en film gjord av den internationellt kända fotografen Yanan Li. Filmen fångar det dansuppträdande som personer med demenssjukdom har gjort i koreografi av Joakim Stephenson som närmast kommer från Kungliga Operan.

Under eventet kommer också vinnarna av den Internationella Seniorkampen uppmärksammas med
fina priser. En tävling som har anordnas av Upplands-Bro.

Konstutställning
På konstutställningen presenteras ett urval av målningarna från kommunens konstprojekt, där personer med kognitiv sjukdom målar. Konstprojektet startades 2010 med syfte att öka livskvaliteten.

Information

För mer information håll uppsikt på Upplands-Bro kommuns hemsida.

Anmälan

Ingen föranmälan krävs.

Forskning och utveckling