AKA-dagen 4 maj

  • 2023-05-04

  • 8.30 - 16

  • Handengeriatriken

Varmt välkommen till en heldag för AKO:r i vår gemensamma plattform inom geriatrisk hälso- och sjukvård ASIH, SPSV, Närakuter och kommunal verksamhet i Region Stockholm.

Målet med dagen är att skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte, samverkan och nätverkande.

Temat för dagen är: Lika för alla men ändå anpassat – hur får vi till det på ett bra sätt?

Tid

Torsdag den 4 maj 2023 kl. 08.30-16.00

Plats

Handengeriatriken

Kontakt

Charlotte Klinga, charlotte.klinga@regionstockholm.se, 072 453 96 79
Emma Granström, emma.granstrom@regionstockholm.se, 070-262 12 43

Anmälan

Via denna länk, senast 27 april 2023.

Forskning och utveckling