AKA-dagen 2021

  • 2021-10-28

  • 8.30 - 16

  • Sollentuna sjukhus, Nytorpsvägen 10, 191 35 Sollentuna; Lokal Edsviken, Plan 2

Årets heldag för Adjungerade kliniska adjunkter, AKA. Genomförs denna gång fysiskt, på Sollentuna sjukhus.

Varmt välkommen till en heldag för AKO:r i vår gemensamma plattform inom geriatrisk hälso- och sjukvård ASIH, SPSV, Närakuter och kommunal verksamhet i Region Stockholm!

Dagordning

8.30–8.50 Samling och mingel, kaffe och smörgås serveras

8.50–12.00 Incheckning

Temat för förmiddagen: Information, kommunikation och uppföljning – faktorer att beakta i skapandet av gemensamt lärande

  • Men först, fortsättning från förra AKA-dagen, att ta sin professionella roll
  • Information, kommunikation och uppföljning

12.00–13.15 Lunch och rundvandring på Sollentuna sjukhus

13.15–16.00 Temat för eftermiddagen: Verktyg att hantera svåra samtal och konflikter

  • Vad är svåra samtal?
  • Från svåra samtal till konflikter
  • Dialog – samtal med fokus på utforskande och reflektion
  • Läget i länet!
  • Nästa AKA-dag

Målgrupp

Adjungerade kliniska adjunkter (AKA)

Plats

Sollentuna sjukhus
Nytorpsvägen 10
191 35 Sollentuna
Lokal "Edsviken", Plan 2

Bakgrund

Vi förväntas i allt högre grad använda digital teknik för att vara delaktiga i vår vardag och i samhället. Men den som inte använder digital teknik riskerar bli begränsad och hamna i utanförskap. Socialtjänsten har en viktig roll i frågor som rör invånarnas delaktighet.

Den 27 maj höll vi, några av FoU:erna i Stockholms län i samarbete med forskargruppen CACTUS från Karolinska Institutet, ett regionalt dialogforum på temat "Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället". Nu är det dags för vårt andra dialogforum där vi fortsätter vårt arbete tillsammans.

Mer information

För mer information kontakta charlotte.klinga@regionstockholm.se eller christina.sundman@regionstockholm.se

Anmälan

Anmäl dig via denna länk

Forskning och utveckling, Konferens