AKA-dag 8 september

  • 2022-09-08

  • 13 - 16

  • Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18A, 171 77 Stockholm

Varmt välkommen till ett interaktivt seminarium för AKO:r i vår gemensamma plattform inom geriatrisk hälso- och sjukvård ASIH, SPSV, Närakuter och kommunal verksamhet i Region Stockholm.

Målet med dagen är att fördjupa våra pedagogiska kunskaper och färdigheter och skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte, samverkan och nätverkande.

Seminariet leds av Per Palmgren, docent i medicinsk pedagogik vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME). År 2016 disputerade Per med doktorsavhandlingen "It takes two to tango – an inquiry into healthcare professional education environments".

Program

13.00-13.30 Samling och mingel, kaffe och smörgås serveras

13.30-14.30 Interaktivt seminarium Per Palmgren, | DC, FRCC, MMedEd, PhD | Associate Professor | KI
Fokus på centrala pedagogiska begrepp såsom vad är kunskap, olika sätt att se på lärande, målbaserad undervisning/kunskapsförmedling, studentcentrerat lärande, yt- och djupinriktade lärstrategier, konstruktiv länkning, återkoppling och bedömning.

14.30-14.45 FIKA

14.45-15.50 Fortsättning

15.50-16.00 Summering och reflektion över eftermiddagen

Tid

Torsdagen den 8 augusti 2022 kl. 13.00-16.00

Plats

Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18A, 171 77 Stockholm

Lokal meddelas senare.

Kontakt

Christina Sundman, christina.sundman@regionstockholm.se, 070-164 37 17
Charlotte Klinga, charlotte.klinga@regionstockholm.se, 072 453 96 79

Anmälan

Via denna länk, senast 1 september 2022.

Forskning och utveckling