Tillsammans för trygg hemgång

Lauritzen, Elisabeth: Tillsammans för trygg hemgång – Erfarenheter från lärande utvärdering vid uppstart av ny insats för trygg hemgång i Järfälla [2019], FOU nu

Rapporten kan laddas ner här.